Burapha University
   
     

Contact & Follow News
click


FB

Office Hours: Mon-Fri
08.30 - 12.00 , 13.00 - 16.30.

Check here "official holidays 2015"

 

Scholarships&Grants
Last Updated: Tuesday, March 31, 2015 16.00 PM

SCHOLARSHIPS & EXCHANGES

มูลนิธิทุนการศึกษาอายิโนะโมะโต๊ะ มอบทุนระดับบัณฑิตศึกาา ณ มหาวิทยาลัยโตเกียว ประจำปี 2560
แบบฟอร์มครูสอนภาษาจีน ชาวไทย
ทุนอินเดีย2016
ทุนรัฐบาลออสเตรเลีย " Endeavour Scholarships and Fellowships" เปิดรับสมัครแล้ว
ทุนการศึกษาปริญญาโท ณ สหรัฐอเมริกา "2016 Fulbright Open Competition Scholarship Program: OC" urgent
ทุนการศึกษาระดับปริญญาโทและเอก ณ National Pingtung University of Science and Technology (NPUST)
Cambridge University Press เชิญชวนนักศึกษาไทยส่งเรียงความเพื่อแข่งขันชิงทุน Murphy Scholarship เพื่อไปศึกษาภาษาอังกฤษที่ Cambridge เป็นเวลา 2 สัปดาห์
Inha University เกาหลี เปิดรับสมัครนักศึกษาสมัครเข้าร่วม โครงการ 2015 Inha Summer School
ทุนการศึกษาปริญญาโทและเอก ภายใต้โครงการ China-AUN Scholarship ประจำปีการศึกษา 2558/2559
โครงการ JEJU 2015 Fall Exchange Students Program รับสมัครตั้งแต่วันนี้ จนถึง 10 มิถุนายน 2558
ประชาสัมพันธ์ ICN Business School: 2015-16 Application (Fall semester: May 15, 2015/ Spring semester: October 15, 2015)
ประชาสัมพันธ์ ICN Summer Program 2015 ของ ICN Business School Nancy-Metz สาธารณรัฐฝรั่งเศส

Click Read More

TRAININGS & EVENTS

สภาวิทยาศาสตร์แห่งโปแลนด์ เชิญชวนบัณฑิตศึกษาเข้าร่วมโครงการความสนใจทางวิทยาศาสตร์ เพื่อทำวิจัยที่ประเทศโปแลนด์ new
65th ARD International Music Competition 2016 : การประกวดดนตรีนานาชาติ ประเภทพิณ เบส คณะดนตรีประเภทเครื่องสายสี่ชนิดและเครื่องดนตรีประเภทเป่า new
เชิญชวนอาจารย์และนิสิตที่สนใจเข้าร่วมวิจัยกับ Asst. Prof.Dr.Ruben Michael Ceballos จาก U.S. National Sceience Foundation(NSF) new
เชิญชวนนิสิตวิศวกรรมศาสตร์ ระดับปริญญาตรี ร่วมสนุกกับกิจกรรมชิงบัตรของขวัญจาก Amazon กว่า 8,500 บาท เพียงตอบคำถามเกี่ยวกับมหาวิทยาลัยเทคโนโลยีในประเทศสวีเดน และ Chalmers University of Technology หมดเขต 13 เมษายน 2558 new
ประชาสัมพันธ์ The 15th Annual Conference ESC - EUROCRIM 2015 new
ประชาสัมพันธ์ The First International Conference on ASEAN Studies (ICAS 2015)
ประชาสัมพันธ์ The 11th South American Business Forum (SABF)
ประชาสัมพันธ์ The 5th Annual ILAC International Conference on Language and Culture ระหว่างวันที่ 2-3 กรกฎาคม 2558 ณ Raktakanishta Hall มหาวิทยาลัยราชภัฏ สวนดุสิต
ประชาสัมพันธ์ 2015 Advanced Research in Material Sciences, Manufacturing, Mechanical and Mechatronics Engineering Technology International Conference (AR4MET'2015), 2015 International Conference on Education (ICOED'2015) และ 2015 Renewable Energy and Green Technology International Conference (REEGETECH'2015)
ราชอาณาจักรบาห์เรนเชิญชวนสถาบันการศึกษาไทยเข้าร่วมงานนิทรรศการการศึกษาและฝึกอบรมนานาชาติ (Bahrain Education and Training International Exhibition: EDUTEX)
เชิญชวนนิสิตต่างชาติ ชั้นปีที่ 3-4 สมัครเข้าร่วมโครงการฝึกงาน Singha Biz Course ปีที่ 7 (เปิดรับสมัครตั้งแต่วันนี้ จนถึงวันที่ 2 เมษายน 2558 สามารถส่งเอกสารสมัครได้ที่งานวิเทศสัมพันธ์ อาคาร ภปร. ชั้น 8)
urgent
เชิญชวนนิสิตเข้าร่วมงาน 6th University Scholars Leadership Symposium (USL) ภายใต้หัวข้อ Enrich Educate Enlighten ณ ฮ่องกง ระหว่างวันที่ 1-7 สิงหาคม 2558
เชิญชวนเสนอชื่อบุคคลผู้สมควรได้รับรางวัลเจ้าหญิงแห่งอัสตูเรียส (Princess of Asturias Award)
หลักสูตรฝึกอบรมออนไลน์สำหรับครูสอนภาษาอังกฤษ
บัญชีรายชื่อสถานศึกษาในสาธารณรัฐประชาชนจีนที่ได้รับอนุญาตให้เปิดรับนักศึกษาต่างชาติ เข้าศึกษาในหลักสูตรปริญญาตรี ภาคภาษาอังกฤษของคณะแพทยศาสตร์ สาขา Clininal Medicine และ Oral Medicine
องค์การยูเนสโกจัดการเฉลิมฉลองวันดนตรีแจ๊สนานาชาติ (International Jazz Day) ครั้งที่ 4 ในวันที่ 30 เมษายน 2558 ณ กรุงปารีส สาธารณรัฐฝรั่งเศส
ประชาสัมพันธ์การสัมมนา หลักสูตร Effective Management of a University International Office Today ระหว่างวันที่ 13-16 เมษายน 2558 ณ Oriel College เมือง Oxford ประเทศอังกฤษ
ประชาสัมพันธ์หลักสูตร Master of Public of Policy and Management ที่ Universiti Brunei Darussalam

Click Read More   

Event Highlights

Click to visit ข่าวสาร Temasek Foundation
Click to visit ข่าวสาร AEC และการค้าระหว่างประเทศ
Click to visit การขอหนังสือนำดำเนินการวีซ่า (Request Form for a Letter of Visa Matters)
Click to visit คำแถลงนโยบายของคณะรัฐมนตรี พลเอก ประยุทธ์ จันทร์โอชา นายกรัฐมนตรี
Click to visit เอกสารวิเคราะห์สถานการณ์สำคัญรายสัปดาห์
Click to visit ขั้นตอนการทำความร่วมมือทางวิชาการกับต่างประเทศ
Click to visit ข้อมูลสมาคมประชาชาติแห่งเอเชียตะวันออกเฉียงใต้
Click to visit ตวามร่วมมือทางวิชาการระหว่างมหาวิทยาลัยบูรพากับต่างประเทศ
Click to visit เอกสารประกอบการขอ VISA
Click to visit พาสปอร์ตบุคคลธรรมดาและข้าราชการ
Click to visit การขอรับการตรวจลงตราประเภทนักเรียนแบบใหม่ของมาเลเซีย

Helpful Links
Click to visit Burapha University
Click to visit Ministry of Foreign Affairs, Kingdom of Thailand
Click to visit Office of the Higher Education Commission
Click to visit Thailand International Development Cooperation Agency
Click to visit ASEAN University Networks

Download

Save Burapha University Logo for Download
Save Reccommendation letter requisition ( การขอหนังสือรับรองการทำงานฉบับภาษาอังกฤษ)
SaveGuideline of scholarsip application ( คู่มือการสมัครทุนหรือศึกษาต่อต่างประเทศ)
SaveBUU Internatinal Programs (หลักสูตรนานาชาติ)
     
169 Long-haad Bang Saen Rd., Saen-sook, Mueang, Chon Buri 20131, THAILAND